مهندسی پزشكی سهاطب ابزار
درباره شرکت

id : 51184
نام : مهندسی پزشكی سهاطب ابزار
پروانه بهره برداری : 52141
تلفن کارخانه : 2166115265
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان پویش یك
آدرس دفتر مرکزی : بازارآهن پشت مجتمع 17شهریوربلوك aب طبقه دوم پلاك23

تخت الكتریكی اتاق عمل

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

ست های جراحی مغز و اعصاب

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

ساكشن موتوردار طبی (به جز دندانپزشكی)

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت ارتوپدی

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

چراغ های سیالیتیك اتاق عمل

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت الكتریكی اتاق عمل

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت الكتریكی ویژه زایمان

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت بستری یك شكن مكانیكی

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت بستری یك شكن الكتریكی

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت بستری دو شكن مكانیكی

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت بستری دو شكن الكتریكی

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت بستری سه شكن مكانیكی

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت بستری سه شكن الكتریكی

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت ویژه سی سی یو

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت ویژه آی سی یو

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت ارتوپدی

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

برانكارد ریكاوری

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

برانكارد بخش ویژه

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

میز غذاخوری بیمار

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

جعبه سرسوزن

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

تخت ژینكولوژی

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

كمد، كتابخانه، قفسه، بوفه، فایل و كانتر

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد

صندلی تاشو

مهندسی پزشكی سهاطب ابزار

_ : عدد