مـوج نیكان
درباره شرکت

id : 51175
نام : مـوج نیكان
پروانه بهره برداری : 24868
تلفن کارخانه : 1282-2848365-66
تلفن دفتر مرکزی : 121-88717911-14
آدرس کارخانه : ابتدای شهرك صنعتی كاسپین- میدان امام خمینی- خ ملاصدرا-جنب شر
آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان وزرا ـ خیابان پانزدهم -شماره 3

رادیو خودرو

موج نیكان

1920 : تن

بلند گوهای كاغذی

موج نیكان

120 : تن

انتن ماهواره

موج نیكان

80000 : تن

دیسكت كامپیوتری

موج نیكان

30000 : تن

رادیو خودرو

موج نیكان

166 : تن

انتن رادیو خودرو

موج نیكان

50 : دست

بلندگو

موج نیكان

150 : متر مربع

بردمدارات چاپی

موج نیكان

36465 : متر مربع

بلندگو

مـوج نیكان

_ : عدد

رادیو خودرو

مـوج نیكان

_ : عدد

انتن رادیو خودرو

مـوج نیكان

_ : عدد