ماشین های الكتریكی آریا الكترو كاوش صنعت
درباره شرکت

id : 51161
نام : ماشین های الكتریكی آریا الكترو كاوش صنعت
پروانه بهره برداری : 37616
تلفن کارخانه : 2832884124
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان تكنولوژی، خیابان پویش دوم
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 91 اتوبان تهران قزوین نرسیده به پل نظر آباد كارخانجات فخر ایران

تراكشن موتور

ماشین های الكتریكی آریا الكترو كاوش صنعت

_ : عدد

موتورهای برقی DC بیشتر از 24 ولت

ماشین های الكتریكی آریا الكترو كاوش صنعت

_ : عدد

موتور برقی AC سه فاز سنكرون

ماشین های الكتریكی آریا الكترو كاوش صنعت

_ : عدد