كوشا اندیش شاهكار
درباره شرکت

id : 51141
نام : كوشا اندیش شاهكار
پروانه بهره برداری : 346581
تلفن کارخانه : 2833659836
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شهریار
آدرس دفتر مرکزی : سه راه خیام ساختمان رضوی واحد 1

ماشین شستشوی پارچه

كوشا اندیش شاهكار

_ : عدد

اسكرابر (زمین شوی)

كوشا اندیش شاهكار

_ : عدد