میلان الكترونیك آسیا
درباره شرکت

id : 51788
نام : میلان الكترونیك آسیا
پروانه بهره برداری : 3111
تلفن کارخانه : 2833249327
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان ابن سینای شمالی خیابان حكمت ششم مجتمع استاندارد پلاك23
آدرس دفتر مرکزی : خیابان گمرك قطعه 24

تابلو برق فشارضعیف (تا 1 كیلوولت)

میلان الكترونیك آسیا

_ : عدد

كیت الكترونیكی

میلان الكترونیك آسیا

_ : عدد