ماشین برزگر توان
درباره شرکت

id : 51674
نام : ماشین برزگر توان
پروانه بهره برداری : 31114
تلفن کارخانه : 2832229281
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان قدس ، خیابان زكریای رازی روبروی شركت آبگینه
آدرس دفتر مرکزی : توحید-خیابان توحید-بن بست (كوچه فرهادیه )-پلاك 3-طبقه اول-واحد 3

پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعی

ماشین برزگر توان

_ : عدد

هرس كن

ماشین برزگر توان

_ : عدد

كلتیواتور

ماشین برزگر توان

_ : عدد

سم پاش موتوری

ماشین برزگر توان

_ : عدد

سم پاش دستی

ماشین برزگر توان

_ : عدد

اره موتوری

ماشین برزگر توان

_ : عدد