طوبی الكترونیك البرز
درباره شرکت

id : 51521
نام : طوبی الكترونیك البرز
پروانه بهره برداری : 13713
تلفن کارخانه : 1282-2231129
تلفن دفتر مرکزی : 9123177521
آدرس کارخانه : شهر صنعتی البرز- فلكه سیكاب- ص1پ 1633-34315
آدرس دفتر مرکزی : null

بردهای نمایش الكترونیكی LED

طوبی الكترونیك البرز

_ : عدد

ترموستات

طوبی الكترونیك البرز

_ : عدد

فندك اجاق گاز

طوبی الكترونیك البرز

_ : عدد

هیدروستات ماشین لباسشوئی

طوبی الكترونیك البرز

_ : عدد