صنعتی و شیمیایی رنگین زره
درباره شرکت

id : 51513
نام : صنعتی و شیمیایی رنگین زره
پروانه بهره برداری : 62117
تلفن کارخانه : 2832846664
تلفن دفتر مرکزی : 2188723676
آدرس کارخانه : جاده كرج- نرسیده به نیروگاه شهید رجایی
آدرس دفتر مرکزی : خ بخارست خ15 پ15

رنگ ساختمانی پایه آلكیدی حلالی (روغنی)

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ ساختمانی امولسیونی (پایه آبی)

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ نما (خارج ساختمان)

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

پوشش و رنگ حفاظتی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ های آكریلیك

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ های روغنی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

تینرهای نیترو سلولزی (تینر فوری)

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

تینر رنگ های كوره ای

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

تینر رنگ های هواخشك

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

تینر شستشو

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

كیلر اپوكسی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

وارنیش

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

آستری اپوكسی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

آستری اتیلن سیلیكات

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

پوشش كف بر پایه پلی اورتان

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

پوشش كف بر پایه اپوكسی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

پوشش كف بر پایه آكریلیك

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

تینر پلی اورتان

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

پوشش آكریلیك ترموست پایه آبی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

تینر روغنی (ساختمانی)

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ بر (ساختمانی)

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش هواخشك

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش چكشی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش پودری

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش مخازن آب آشامیدنی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش صنایع هوایی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش مخازن سوخت

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش ورق های كویل شده (رنگ PVDF)

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش ترافیك گرم یك جزیی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش ترافیك سرد یك جزیی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش ترافیك سرد دو جزیی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش ترافیك پایه آبی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

لاك پلی اورتان

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش ورق های كویل شده (پلی استر)

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

رنگ و پوشش سیلیكونی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

پوشش سازه ها و لوله های فلزی پایه اپوكسی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

پوشش سازه ها و لوله های فلزی پایه پلی اورتان

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

ضد زنگ

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

پوشش ضد آب روی سطوح سلولزی بر پایه پلی استایرن

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

پوشش ضد آب روی سطوح بتنی و گچی بر پایه پلی استایرن

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

لاك سخت شونده با اشعه ماوراءبنفش پایه آكریلاتی

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

پوشش عایق حرارتی بر پایه اكریلیك

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد

محلول ایجاد كننده پوشش آبگریز بر پایه رزین سیلان

صنعتی و شیمیایی رنگین زره

_ : عدد