سعید كریمیان
درباره شرکت

id : 51415
نام : سعید كریمیان
پروانه بهره برداری : 366211
تلفن کارخانه : 2833363148
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان فارابی شرقی خیابان فارابی 2 پشت فولاد عموجانی
آدرس دفتر مرکزی : خیابان توحید نبش بهرام پلاك 24 طبقه دوم