داده های رسا
درباره شرکت

id : 51312
نام : داده های رسا
پروانه بهره برداری : 13168
تلفن کارخانه : 9128629585
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان حكمت 6 ، سمت راست ،قطعه 6
آدرس دفتر مرکزی : خیابان استادمطهری-خیابان سلیمان خاطر-پلاك95

كابل شبكه

داده های رسا

_ : عدد

دوربین مدار بسته

داده های رسا

_ : عدد