حافظ فكری ـ محمد فكری
درباره شرکت

id : 51271
نام : حافظ فكری ـ محمد فكری
پروانه بهره برداری : 62844
تلفن کارخانه : 1282-2228124-7
تلفن دفتر مرکزی : 121-6714239
آدرس کارخانه : شهر صنعتی البرز- خ بیهقی فرعی- خواجه نصیر- واحد 2
آدرس دفتر مرکزی : null

قیچی برش میلگرد

حافظ فكری ـ محمد فكری

_ : عدد

ماشین الات ورقكاری -میلگرد-پروفیل ولوله

حافظ فكری ـ محمد فكری

_ : عدد

پرس هیدرولیك برای كارهای عمومی

حافظ فكری ـ محمد فكری

_ : عدد

دستگاه برش بااكسیژن

حافظ فكری ـ محمد فكری

_ : عدد

گیره هیدرولیك

حافظ فكری ـ محمد فكری

_ : عدد

دستگاه مته ستونی

حافظ فكری ـ محمد فكری

_ : عدد

دریل های برقی قابل حمل

حافظ فكری ـ محمد فكری

_ : عدد

دستگاه سنگ ساب

حافظ فكری ـ محمد فكری

_ : عدد

ركتیفایر جوشكاری ترانس جوش

حافظ فكری ـ محمد فكری

_ : عدد