جامع پیمان واحد 1
درباره شرکت

id : 51251
نام : جامع پیمان واحد 1
پروانه بهره برداری : 73834
تلفن کارخانه : 1282-2221144-2232965
تلفن دفتر مرکزی : 9121138752
آدرس کارخانه : شهر صنعتی البرز- خ ابوریحان بیرونی- بن بست دوم- كارگاه دوم
آدرس دفتر مرکزی : null

اجزاء سیستم ترمز

جامع پیمان واحد 1

_ : عدد