تكتاز موتور
درباره شرکت

id : 51185
نام : تكتاز موتور
پروانه بهره برداری : 2545
تلفن کارخانه : 2832226951
تلفن دفتر مرکزی : 2126414182
آدرس کارخانه : خیابان ابن سینا جنوبی
آدرس دفتر مرکزی : بلوار میرداماد جنب برج آرین پلاك 226