تجهیزات و ماشین سازی امید ایرانیان
درباره شرکت

id : 51164
نام : تجهیزات و ماشین سازی امید ایرانیان
پروانه بهره برداری : 81918
تلفن کارخانه : 1282-2242955-56-44
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرصنعتی البرز- بلوار سهروردی- خ ابوریحان بیرونی- مقابل شركت لنت تلدا
آدرس دفتر مرکزی : مكان كارخانه

ماشین الات خط رنگ

تجهیزات و ماشین سازی امید ایرانیان

_ : عدد

دستگاههای نوارنقاله

تجهیزات و ماشین سازی امید ایرانیان

_ : عدد

دستگاه ویژه اندازگیری یاكنترل كمیتهای غیرالكتریكی

تجهیزات و ماشین سازی امید ایرانیان

_ : عدد