پارس واشر نمونه قزوین
درباره شرکت

id : 51116
نام : پارس واشر نمونه قزوین
پروانه بهره برداری : 11841
تلفن کارخانه : 2832239947
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان حكمت پنجم ، خیابان میثم
آدرس دفتر مرکزی : شهر صنعتی البرز حكمت پنجم خیابان میثم

واشر نسوز گرافیتی

پارس واشر نمونه قزوین

_ : عدد

واشر فولادی كم كربن

پارس واشر نمونه قزوین

_ : عدد