اكسون اشپیل
درباره شرکت

id : 49999
نام : اكسون اشپیل
پروانه بهره برداری : 11813
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار میرداماد، بلوار فارابی، بلوار قائم مقام فراهانی، روبروی شیلانه، خیابان جریر طبری
آدرس دفتر مرکزی : null

ژنراتورهای برق جریان متناوب

اكسون اشپیل

_ : عدد

پریز و دو شاخه خانگی

اكسون اشپیل

_ : عدد

كلید برق ساختمانی

اكسون اشپیل

_ : عدد

چند راهی برق

اكسون اشپیل

_ : عدد

لامپ های گازی

اكسون اشپیل

_ : عدد

چراغ های اضطراری

اكسون اشپیل

_ : عدد

چراغ های LED دار

اكسون اشپیل

_ : عدد

چراغ های تزیینی

اكسون اشپیل

_ : عدد

لامپ كم مصرف CFL

اكسون اشپیل

_ : عدد

لامپ كم مصرف FPL

اكسون اشپیل

_ : عدد

لامپ LED

اكسون اشپیل

_ : عدد