تولیدی و صنعتی حصیر زاینده رود
درباره شرکت

id : 1639
نام : تولیدی و صنعتی حصیر زاینده رود
پروانه بهره برداری : 711/8863
تلفن کارخانه : 3135722161
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 1111متری غرب ورودی شهرك و در امتدادخیابان اصلی و در عمق 311متری شمال خیابان مذكور در امتداد خیابان اول -پلاك 21
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جی - خیابان یكم - پلاك 21

نخ بی سی اف پلی پروپیلن

تولیدی و صنعتی حصیر زاینده رود

20 : تن

حصیر پلاستیكی

تولیدی و صنعتی حصیر زاینده رود

400000 : متر مربع

نخ سی اف پلی پروپیلن

تولیدی و صنعتی حصیر زاینده رود

300 : دستگاه