مهندسی و ساخت ونوسان
درباره شرکت

id : 49719
نام : مهندسی و ساخت ونوسان
پروانه بهره برداری : 317849
تلفن کارخانه : 7144316115
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قطعات 11،12،13،23،24،25،شماره تماس:19122189175
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آیت اله كاشانی شهید باكری نرسیده به كاشانی نبش كیهان دوم پلاك12 طبقه 3 واحد 9

بازسازی و نوسازی توربین

مهندسی و ساخت ونوسان

_ : عدد

بازسازی و نوسازی پره توربین

مهندسی و ساخت ونوسان

_ : عدد

قطعات كمپرسورها

مهندسی و ساخت ونوسان

_ : عدد

مبدل هوا خنك

مهندسی و ساخت ونوسان

_ : عدد

كندانسور

مهندسی و ساخت ونوسان

_ : عدد

قالب شكل دهی ورق یا برش ورق

مهندسی و ساخت ونوسان

_ : عدد