تولیدی كفش یاس سپاهان - شركت
درباره شرکت

id : 1623
نام : تولیدی كفش یاس سپاهان - شركت
پروانه بهره برداری : 1719
تلفن کارخانه : 5721922
تلفن دفتر مرکزی : 9133175296
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خیابان 2 فرعی 1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

گرانول پلی وینیل كلراید

تولیدی كفش یاس سپاهان - شركت

3500 : تن

كفش چرمی

تولیدی كفش یاس سپاهان - شركت

1500 : تن

اجزای كفش ازهرجنس [زیره كفش ]

تولیدی كفش یاس سپاهان - شركت

500000 : مترمربع

كفش پلاستیكی

تولیدی كفش یاس سپاهان - شركت

500000 : مترمربع