تکسازان صنعت مبتکران نامدار
درباره شرکت

id : 534
نام : تکسازان صنعت مبتکران نامدار
تلفن : 450 550 33 (026) 98+
فکس : 33550487(026)98
آدرس : میدان مادر - ساختمان بزرگمهر - طبقه 6 - واحد 18

ماشین آلات بسته بندی

تکسازان صنعت مبتکران نامدار

- : انواع

ماشین آلات خط کامل سبزی و میوه خشک و تازه

تکسازان صنعت مبتکران نامدار

- : انواع

خط کامل کنسروجات گوشتی و غیر گوشتی

تکسازان صنعت مبتکران نامدار

- : انواع