تولیدی كارتن گستر اصفهان-شركت
درباره شرکت

id : 1621
نام : تولیدی كارتن گستر اصفهان-شركت
پروانه بهره برداری : 711/77759
تلفن کارخانه : 5721818
تلفن دفتر مرکزی : 2665481-3
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی جی خ 1 فرعی 11استیجاری
آدرس دفتر مرکزی : خ هشت بهشت غربی حدفاصل گلزاروملك س غزال ط 2 واحد3

كارتن بسته بندی تبدیل ورق به كارتن

تولیدی كارتن گستر اصفهان-شركت

10 : تن