تولیدی صنعتی صبا موتور صفاهان-شركت
درباره شرکت

id : 1611
نام : تولیدی صنعتی صبا موتور صفاهان-شركت
پروانه بهره برداری : 14251/711
تلفن کارخانه : 13113344731-5
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اصفهان خ امام خمینی دستگرد قداده خ بسیج ك اكبری روبروی انبار فلزات موقت یكساله
آدرس دفتر مرکزی : خ امام خمینی جنب بیمه تامین اجتماعی مجتمع الماس ط 6 واحد 616

ماشین كاری فلزات

تولیدی صنعتی صبا موتور صفاهان-شركت

10 : تن

قطعات لاستیكی خودرو

تولیدی صنعتی صبا موتور صفاهان-شركت

12 : تن