تولیدی دانه زرین نقش جهان-شركت
درباره شرکت

id : 1594
نام : تولیدی دانه زرین نقش جهان-شركت
پروانه بهره برداری : 711/29849
تلفن کارخانه : 6274659
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی حسن آباد 511م غرب م فاطمه زهرا حسن آباد عمق611م
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

خوراك اماده دام

تولیدی دانه زرین نقش جهان-شركت

2000 : تن

خوراك اماده طیوروغیره

تولیدی دانه زرین نقش جهان-شركت

920 : تن