تولیدی چدن سازان
درباره شرکت

id : 1591
نام : تولیدی چدن سازان
پروانه بهره برداری : 711/71863
تلفن کارخانه : 3115721331
تلفن دفتر مرکزی : 3115721331
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی جی، خیابان چهارم ، پلاك 136
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جی-خ چهارم

ریخته گری چدن

تولیدی چدن سازان

6500 : تن

غلتك دستگاه نورد

تولیدی چدن سازان

900 : تن