تولیدات پزشكی التیام
درباره شرکت

id : 1568
نام : تولیدات پزشكی التیام
پروانه بهره برداری : 711/81761
تلفن کارخانه : 3135723322
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان یكم - نبش فرعی دهم - پلاك 146
آدرس دفتر مرکزی : جی خیابان 1نبش فرعی 11

جعبه كارتن

تولیدات پزشكی التیام

30 : تن