توفیقی - سید محمدرضا
درباره شرکت

id : 1556
نام : توفیقی - سید محمدرضا
پروانه بهره برداری : 31948
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان خ امام خمینی خ عطارالملك ف 3پ 1/96
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

مشعل گازی

توفیقی - سید محمدرضا

1000 : تن