فرتاک سبز شریف
درباره شرکت

id : 527
نام : فرتاک سبز شریف
تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۱۴۴۶۰
فکس : ۰۲۱-۴۴۰۱۴۴۶۰
آدرس : بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، جنب پل آیت الله حکیم غرب، خیابان شهید خجسته پور ( باهنر سابق )

پسته

فرتاک سبز شریف

- : انواع

آلو بخارا

فرتاک سبز شریف

- : انواع

بادام

فرتاک سبز شریف

- : انواع

زرشک

فرتاک سبز شریف

- : انواع

عناب کاشمر

فرتاک سبز شریف

- : انواع