تعاونی تولیدی صنعتی 12 بهمن - شركت
درباره شرکت

id : 1519
نام : تعاونی تولیدی صنعتی 12 بهمن - شركت
پروانه بهره برداری : 711/2126
تلفن کارخانه : 5721997-8
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ5
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

دستگاه پاستوریزاتور

تعاونی تولیدی صنعتی 12 بهمن - شركت

2500 : تن

ترانسفورماتور فشار ضعیف

تعاونی تولیدی صنعتی 12 بهمن - شركت

2200 : تن