محصولات گوشتی فرا آریا فارس
درباره شرکت

id : 48463
نام : محصولات گوشتی فرا آریا فارس
پروانه بهره برداری : 5119
تلفن کارخانه : 7137742468
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان پژوهش ، پژوهش شمالی ، خیابان 318 ، تلفن : 37742468
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بزرگ شیراز

تخم بلدرچین

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

فرآوری و طعم دار كردن گوشت

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت گاو چرخ شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت گاوعمل آوری شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت گوسفند چرخ شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت شتر تازه بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت شتر منجمد بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت بز تازه بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت بز منجمد بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

عمل آوری گوشت مرغ

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت شترمرغ تازه بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت شترمرغ منجمد بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت بوقلمون تازه بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت بوقلمون منجمد بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

عمل آوری گوشت طیور به جز گوشت مرغ

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت بلدرچین تازه بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

گوشت بلدرچین منجمد بسته بندی شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

برگرها و فرآورده مشابه از گوشت طیور

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

كله و پاچه حاصل از كشتارگاه دام (خوراك انسان)

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

پای مرغ حاصل از كشتارگاه طیور(خوراك انسان)

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

سوسیس ماهی

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

فیله و گوشت ماهی به صورت تازه، سرد شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

فیله و گوشت ماهی به صورت منجمد

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

ماهی كامل به صورت تازه، سرد شده

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

ماهی كامل به صورت منجمد

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

میگو به صورت غیر منجمد، تازه (با پوسته یا بدون پوسته)

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

میگو به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته)

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

برگر ماهی (فیش فینگر، فیش بال و ... )

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

برگر میگو

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

سوسیس سویا

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد

برگر سویا

محصولات گوشتی فرا آریا فارس

_ : عدد