محسن طحان
درباره شرکت

id : 48453
نام : محسن طحان
پروانه بهره برداری : 1541
تلفن کارخانه : 7132292192
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان كوشش- خیابان كوشش شمالی- میدان ساعی- خیابان 811- قطعات 11 و 12- بلوك TI- تلفن: 19178155881
آدرس دفتر مرکزی : بلوار شهید چمران خ شهید مختاری ساختمان تیك طبقه 7 واحد16