پرشین پسته
درباره شرکت

id : 521
نام : پرشین پسته
تلفن : (+98) 353 838 12 14
فکس : (+98) 21 897 796 99
آدرس : یزد کیلومتر 12 جاده یزد مهریز

پسته

پرشین پسته

- : انواع پسته فندقی -پسته احمد آقایی -پسته کله قوچی، پسته اکبری