فنی مهندسی كارت اعتبار فارس
درباره شرکت

id : 48272
نام : فنی مهندسی كارت اعتبار فارس
پروانه بهره برداری : 32354
تلفن کارخانه : 7137742628
تلفن دفتر مرکزی : 7112318174
آدرس کارخانه : میدان كوشش-خیابان دانش-نبش دانش 211
آدرس دفتر مرکزی : خیابان زند-بین 7 تیر و خیابان فلسطین-پلاك 491- طبقه همكف

بست و اتصال فلزی غیر خودرویی به جز فلنج فلزی

فنی مهندسی كارت اعتبار فارس

_ : عدد

كیت الكترونیكی

فنی مهندسی كارت اعتبار فارس

_ : عدد

رك مخابراتی داخلی ایستاده

فنی مهندسی كارت اعتبار فارس

_ : عدد

رك مخابراتی داخلی دیواری

فنی مهندسی كارت اعتبار فارس

_ : عدد

كانكتور كواكسیال

فنی مهندسی كارت اعتبار فارس

_ : عدد

جمپر مخابراتی

فنی مهندسی كارت اعتبار فارس

_ : عدد

پچ پنل مخابراتی

فنی مهندسی كارت اعتبار فارس

_ : عدد

فیوز پنل مخابراتی

فنی مهندسی كارت اعتبار فارس

_ : عدد