فاتح صنعت كیمیا
درباره شرکت

id : 48181
نام : فاتح صنعت كیمیا
پروانه بهره برداری : 411512
تلفن کارخانه : 7137742141
تلفن دفتر مرکزی : 7112252118
آدرس کارخانه : نبش میدان صنعت،شماره تماس:19177144564،37742144
آدرس دفتر مرکزی : بلوار ارم - نبش كوچه 11-ساختمان شماره 135

سوپر هیترهای دیگ ها

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

پیش گرم كن های دیگ ها

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

دستگاه دوده زدای دیگ ها

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

دستگاه رسوب زدای دیگ ها

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

دستگاه بازیاب گاز دیگ ها

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

كندانسور دیگ ها

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

تجهیزات هوازدا

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

خدمات ماشین كاری فلزات

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

محور و غلاف پمپ

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

پروانه پمپ

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

چرخ دنده پمپ

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

فایرهیتر

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

فلر

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

مبدل هوا خنك

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

مبدل تك لوله ای

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

مبدل لوله و پوسته

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

مبدل صفحه و اسكلت

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

مبدل پره دار

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

مبدل صفحه ویژه

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

مبدل صفحه ای حلزونی

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

مبدل دو لوله ای

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

مبدل آبگرد

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

مبدل تیوب بندل

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

برج خنك كننده

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

كندانسور هیتر

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

كندانسور

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

فین تیوب فولادی آلیاژی

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

راكتور مخلوط شونده

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

راكتور بستر پر شده

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

راكتور بستر شناور

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

راكتور لوله ای

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

پكیج تزریق مواد شیمیایی

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

راكتور بسته و نیمه بسته حالت جامد

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

راكتور بسته و نیمه بسته حالت مایع

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

راكتور بسته و نیمه بسته حالت گاز

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

دستگاه جداساز با فیلتر خلاء درام

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

تفكیك گر سیار نفت

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

تجهیزات داخل مخازن

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

تجهیزات داخلی برج تقطیر

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

تجهیزات داخلی راكتورهای شیمیایی

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

ریفورمر

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

پكیج ثابت تجهیزات نمكزدایی

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

پكیج تجهیزات بازیابی گاز

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

فیلتر گاز خشك خطوط نفت و گاز

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

سایلنسر نویز جریان سیال

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد

پكیج گرمایشی چگالشی

فاتح صنعت كیمیا

_ : عدد