علی مكارم- حسین عامری بدشتی و عبداله پور احمد
درباره شرکت

id : 48123
نام : علی مكارم- حسین عامری بدشتی و عبداله پور احمد
پروانه بهره برداری : 763
تلفن کارخانه : 9173137814
تلفن دفتر مرکزی : 171117744834-51
آدرس کارخانه : شیراز- شهرك صنعتی بزرگ شیراز - میدان دوم - خیابان صنعت جنوبی -خ 113
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ایمان جنوبی كوچه4نبش شقایق2 ساختمان شمیم

كوره هوای گرم

علی مكارم- حسین عامری بدشتی و عبداله پور احمد

_ : عدد

دستگاه نوارنقاله حمل مواد كارخانه ای

علی مكارم- حسین عامری بدشتی و عبداله پور احمد

_ : عدد

مخازن ثابت-تانكروكانتینرهای فلزی

علی مكارم- حسین عامری بدشتی و عبداله پور احمد

_ : عدد

میكسر رنگ سازی

علی مكارم- حسین عامری بدشتی و عبداله پور احمد

_ : عدد