پل ایرانیان بسپار
درباره شرکت

id : 1458
نام : پل ایرانیان بسپار
پروانه بهره برداری : 46614/711
تلفن کارخانه : 3135723515
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان یكم، فرعی 6 پلاك 81
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جی خ یكم فرعی 6 پ 81

واشر و حلقه های لاستیكی صنعتی و خانگی

پل ایرانیان بسپار

75 : تن

گرد گیرها از لاستیك ولكانیزه شده

پل ایرانیان بسپار

1450 : تن