طراحی و مهندسی پویندگان صنعت سحاب
درباره شرکت

id : 48118
نام : طراحی و مهندسی پویندگان صنعت سحاب
پروانه بهره برداری : 24898
تلفن کارخانه : 7137744146
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 2 - خیابان بهره وری- خیابان 419-تلفن3774414618 119123838814
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بزرگ شیراز فاز دو خ بهرهوری خ 419

واشر فولادی كم كربن

طراحی و مهندسی پویندگان صنعت سحاب

_ : عدد

بست و اتصالات فلزی خودرو به جز اتصالات فلزی بدنه خودرو

طراحی و مهندسی پویندگان صنعت سحاب

_ : عدد