پرچمداران صنعت نوین
درباره شرکت

id : 1447
نام : پرچمداران صنعت نوین
پروانه بهره برداری : 711/61582
تلفن کارخانه : 3146412834
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان پنجم غربی -قطعه 7- پلاك 34
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سجزی خیابان پنج غربی واحد 2 - 7

تنباكوی معطر معسل

پرچمداران صنعت نوین

60 : تن

تنباكوی معمولی

پرچمداران صنعت نوین

60 : تن