شركت محركه سازان سیمرغ
درباره شرکت

id : 47827
نام : شركت محركه سازان سیمرغ
پروانه بهره برداری : 61171
تلفن کارخانه : 9174815116
تلفن دفتر مرکزی : 7112341124
آدرس کارخانه : شیراز - روبروی میدان ته بار جدید - بلوار كوثر - پشت نانوایی
آدرس دفتر مرکزی : شیراز 21 متری سینما سعدی چهارراه هدایت ساختمان هدایت طبقه 4

مونتاژموتورسیكلت برقی

شركت محركه سازان سیمرغ

_ : عدد