بهفخر صنعت نقش جهان-شركت
درباره شرکت

id : 1417
نام : بهفخر صنعت نقش جهان-شركت
پروانه بهره برداری : 711/39965
تلفن کارخانه : 5721231
تلفن دفتر مرکزی : 2652224
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ یكم فرعی 4استیجاری
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان خ هشت بهشت غربی خ گلزار نبش خ استاد همائی پ 78961

چهارچوب درب وپنجره چوبی

بهفخر صنعت نقش جهان-شركت

2000 : دستگاه

كابینت چوبی

بهفخر صنعت نقش جهان-شركت

2000 : دستگاه

كمدچوبی

بهفخر صنعت نقش جهان-شركت

2500 : دستگاه

میزكنفرانس چوبی

بهفخر صنعت نقش جهان-شركت

1500 : دستگاه

صندلی باچهارچوب چوبی

بهفخر صنعت نقش جهان-شركت

3000 : دستگاه

چوب چندلایه فشرده برای عایق بودن

بهفخر صنعت نقش جهان-شركت

4000 : دستگاه