خلال بادام مهیا
درباره شرکت

id : 47518
نام : خلال بادام مهیا
پروانه بهره برداری : 51386
تلفن کارخانه : 7137134597
تلفن دفتر مرکزی : 7116316712
آدرس کارخانه : بلوارخلیج فارس-كیلومتر 2 جاده شیراز - سروستان -جنب بالان صنعت ، تلفن : 37134596
آدرس دفتر مرکزی : خیابان همت جنوبی كوچه 19 انتهای كوچه درب سفید طبقه دوم

چیپس میوه

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام سویا

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام آفتابگردان

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام بادام زمینی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام پنبه دانه

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام كلزا

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام گلرنگ

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام پالم (RBD)

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام هسته پالم

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام نارگیل

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام زیتون(بكر)

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام هسته انگور

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام هسته انار

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام كنجد

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام بادام

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام گردو

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام پسته

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام سیر

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام سبوس

خلال بادام مهیا

_ : عدد

صابون حاصل از تصفیه روغن

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام دانه كدو

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام كافشه

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام فندق

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام خارمریم

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام بزرك

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام خشخاش

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام سیاه دانه

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام كتان

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن خام هسته خرما

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن جوجوبا

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن ذرت خام

خلال بادام مهیا

_ : عدد

ادویه فرآوری شده

خلال بادام مهیا

_ : عدد

خلال میوه های آجیلی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

پودر نوشیدنی فوری گیاهی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

روغن گیاهی گرید دارویی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

شامپوها به جز شامپو طبی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

صابون سنتی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

صابون آرایشی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

صابون با عصاره گیاهی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

شامپو طبی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

لوسیون خوشبوكننده بدن

خلال بادام مهیا

_ : عدد

بسته بندی چای

خلال بادام مهیا

_ : عدد

بسته بندی خشكبار

خلال بادام مهیا

_ : عدد

بسته بندی چاشنی و ادویه

خلال بادام مهیا

_ : عدد

بسته بندی گیاهان دارویی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

بسته بندی اسانس غیر خوراكی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

بسته بندی اسانس خوراكی

خلال بادام مهیا

_ : عدد

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

خلال بادام مهیا

_ : عدد