بهار صنعت پارمیس
درباره شرکت

id : 1395
نام : بهار صنعت پارمیس
پروانه بهره برداری : 711/49524
تلفن کارخانه : 3135721271
تلفن دفتر مرکزی : 3115721271
آدرس کارخانه : خیابان یكم -پلاك 61
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جی خ چهارم فرعی پنجم پلاك 73

پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعی

بهار صنعت پارمیس

290000 : متر مربع

بالابر هیدرولیكی (غیرمغناطیسی)

بهار صنعت پارمیس

4500 : تن

جرثقیل نصب شده بر روی خودرو

بهار صنعت پارمیس

8 : تن

دستگاه نمك پاش

بهار صنعت پارمیس

1 : تن

خودروی آتش نشانی

بهار صنعت پارمیس

0.4 : تن

خودروی جاروب خیابانی

بهار صنعت پارمیس

0.4 : تن

خودروی جدول و مخزن شوی

بهار صنعت پارمیس

0.4 : تن

ترالی نظافتی و حمل زباله

بهار صنعت پارمیس

0.2 : تن