تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز
درباره شرکت

id : 47351
نام : تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز
پروانه بهره برداری : 3158
تلفن کارخانه : 7137411112
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : چهار راه شریف آباد ، كیلومتر 6 جاده نیروترانس ، خیابان 31 متری امامزاده سید مراد الدین ، تلفن : 37411112
آدرس دفتر مرکزی : چهارراه شریف آباد كیلومتر 6 جاده نیرو ترانس

آرد یا پودر سوخاری

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

نبات

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی سرگل و گل زعفران

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی چای

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی قند و شكر

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی خشكبار

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی چاشنی و ادویه

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی سویا

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی نشاسته

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی دانه های روغنی و غیر روغنی خوراكی به جز خشكبار

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی آرد غلات

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات خشك

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد

بسته بندی افزودنی مورد مصرف در صنایع غذایی

تولیدی و خدمات كشاورزی كشت سبز شیراز

_ : عدد