مشهد صدرا شرق
درباره شرکت

id : 510
نام : مشهد صدرا شرق
تلفن : 5420542 (0511) 98+
فکس : 5420967-511-98+
آدرس : مشهد - خیابان دانشگاه - خیابان گلستان غربی - نبش منوچهری3 - پلاک 222/2

اتصالات

مشهد صدرا شرق

- : انواع

مخزن کامپوزیتی

مشهد صدرا شرق

- : انواع

لوله از كامپوزیت پلیمری

مشهد صدرا شرق

300 : دستگاه

لوله فایبرگلاس

مشهد صدرا شرق

60000 : تن

لوله فایبرگلاس

مشهد صدرا شرق

130000 : تن