تعاونی 194 پیشرو رایانه فارس
درباره شرکت

id : 47211
نام : تعاونی 194 پیشرو رایانه فارس
پروانه بهره برداری : 65151
تلفن کارخانه : 7117742215
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوكb2 -قطعه 14و 15
آدرس دفتر مرکزی : بلوار مطهری ساختمان ارغوان طبقه 11 واحد 115

تله نوری و فرمونی آفات باغات و اراضی كشاورزی

تعاونی 194 پیشرو رایانه فارس

_ : عدد

برد مدار چاپی تك لایه

تعاونی 194 پیشرو رایانه فارس

_ : عدد

برد مدار چاپی دولایه

تعاونی 194 پیشرو رایانه فارس

_ : عدد

مونتاژ برد

تعاونی 194 پیشرو رایانه فارس

_ : عدد

تلفن همراه

تعاونی 194 پیشرو رایانه فارس

_ : عدد