تجهیزات پزشكی مهران طب شیراز
درباره شرکت

id : 47211
نام : تجهیزات پزشكی مهران طب شیراز
پروانه بهره برداری : 15147
تلفن کارخانه : 7132321415
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان پنجم (پژوهش) - پژوهش جنوبی - خ 315 - قطعه 8 - بلوك B5
آدرس دفتر مرکزی : خیابان برق كوچه 7 پلاك 21

دستگاه رادیوگرافی دیجیتال

تجهیزات پزشكی مهران طب شیراز

_ : عدد