تامین قطعات و تجهیزات سرونیرو شیراز
درباره شرکت

id : 47196
نام : تامین قطعات و تجهیزات سرونیرو شیراز
پروانه بهره برداری : 71918
تلفن کارخانه : 7137743232
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بعد از فلكه دوم - خیابان كارآفرین - نبش كوچه 118
آدرس دفتر مرکزی : بلوار مدرس چهار راه شریف اباد كیلومتر 3 جاده تركان

قطعات مربوط به ترانسفورماتورها (به جز رله ها)

تامین قطعات و تجهیزات سرونیرو شیراز

_ : عدد

بوشینگ رزینی ترانسفورماتور

تامین قطعات و تجهیزات سرونیرو شیراز

_ : عدد

قطعات پست های توزیع برق

تامین قطعات و تجهیزات سرونیرو شیراز

_ : عدد

پست برق سیار/ مدولار

تامین قطعات و تجهیزات سرونیرو شیراز

_ : عدد

سكسیونر تابلویی قابل قطع زیر بار (كمتر از 72/5 كیلوولت)

تامین قطعات و تجهیزات سرونیرو شیراز

_ : عدد