پولادورزان كیمیا
درباره شرکت

id : 47171
نام : پولادورزان كیمیا
پروانه بهره برداری : 81161
تلفن کارخانه : 7136773235
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوك k1- k6 تلفن 8-36773235و19173134711
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی ملوس جان پلاك k1

خدمات ماشین كاری فلزات

پولادورزان كیمیا

_ : عدد

اكسپندر محوری

پولادورزان كیمیا

_ : عدد

توربو اكسپندر

پولادورزان كیمیا

_ : عدد

مبدل هوا خنك

پولادورزان كیمیا

_ : عدد

مبدل لوله و پوسته

پولادورزان كیمیا

_ : عدد

مبدل تیوب بندل

پولادورزان كیمیا

_ : عدد

تیوب اكسپندر هیدرولیك

پولادورزان كیمیا

_ : عدد

قالب شكل دهی ورق یا برش ورق

پولادورزان كیمیا

_ : عدد