بنیادخیریه كارآفرینان كوثر شیراز
درباره شرکت

id : 47151
نام : بنیادخیریه كارآفرینان كوثر شیراز
پروانه بهره برداری : 73971
تلفن کارخانه : 2247561
تلفن دفتر مرکزی : 2244272
آدرس کارخانه : دروازه اصفهان خیابان تختی روبروی بانك ملی مسجدتوكلی طبقه دوم
آدرس دفتر مرکزی : دروازه اصفهان خیابان تختی روبروی بانك ملی مسجدتوكلی طبقه دوم

گونی پلی پروپیلن

بنیادخیریه كارآفرینان كوثر شیراز

_ : عدد