آریا ابزار دقیق پیشرو
درباره شرکت

id : 46998
نام : آریا ابزار دقیق پیشرو
پروانه بهره برداری : 23493
تلفن کارخانه : 2188133966
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : منطقه اقتصادی ویژه - قطعه 6 -پلاك165
آدرس دفتر مرکزی : جنوب بزرگراه همت _خ شیرازجنوبی_خ زرتشتیان پلاك16

ترانسمیتر دما

آریا ابزار دقیق پیشرو

_ : عدد

ترانسمیتر فشار

آریا ابزار دقیق پیشرو

_ : عدد

ترانسمیتر فلو

آریا ابزار دقیق پیشرو

_ : عدد

ترانسمیتر سطح

آریا ابزار دقیق پیشرو

_ : عدد

ترانسمیتر تحلیلی اسیدیته

آریا ابزار دقیق پیشرو

_ : عدد