الكترونیكی تندر صوت شیراز
درباره شرکت

id : 46917
نام : الكترونیكی تندر صوت شیراز
پروانه بهره برداری : 2279
تلفن کارخانه : 7137741161
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان ابتكار ،ابتكار شمالی، نبش خیابان 251
آدرس دفتر مرکزی : بلوار امیركبیر خیابان شهید فرزاقی ك9 پ2 ساختمان تندر الكترونیك

فرستنده رادیویی FM

الكترونیكی تندر صوت شیراز

_ : عدد

گیرنده دیجیتال زمینی

الكترونیكی تندر صوت شیراز

_ : عدد

آمپلی فایر اجتماعات

الكترونیكی تندر صوت شیراز

_ : عدد

میكروفون های دینامیكی

الكترونیكی تندر صوت شیراز

_ : عدد

بلندگوی سقفی

الكترونیكی تندر صوت شیراز

_ : عدد

بلندگوی شیپوری

الكترونیكی تندر صوت شیراز

_ : عدد

میكروفون بدون سیم

الكترونیكی تندر صوت شیراز

_ : عدد

بلندگوی دیواری

الكترونیكی تندر صوت شیراز

_ : عدد

بلندگوی Subwoofer

الكترونیكی تندر صوت شیراز

_ : عدد